Jente van Coillie, duurzaamheidsambtenaar Beringen