Dieter Coppens trapt derde campagne Bye Bye Gazon af onder luid gejuich van ruim tweehonderd leerlingen van GBS De Sleutelbloem

22 april 2023

Verschenen in het Nieuwsblad op 21 april 2023

‘Tuinier lui, zo help je de natuur een handje’, luidt het devies van Dieter Coppens. Deze ambassadeur van de campagne ‘Bye Bye Gazon’ trapte samen met de leerlingen van de gemeentelijke basisschool De Sleutelbloem de derde editie op gang.

Twee jaar geleden lanceerde Zoersel als eerste gemeente officieel de campagne ‘Bye Bye Gras’. Vorig jaar pikten ook Brecht, Malle, Ranst, Schilde en Zandhoven de campagne op, die van naam veranderde in ‘Bye Bye Gazon’. “Samen slaagden ze er in om bijna 100.000 vierkante meter gazon te laten verwilderen ten voordele van de vlinders en bijtjes”, weet Els Beeckx, campagnecoördinator van #ByeByeGazon.

“Intussen groeide de campagne uit tot een beweging waaraan zestien Vlaamse gemeenten, verspreid over elke Vlaamse provincie, deelnemen.” Nieuwelingen zijn onder meer Wijnegem en Boechout. “Dit is een heel positieve en toegankelijke manier om aan het klimaat te werken. Je kan mensen hier ook heel makkelijke bij betrekken”, stelt schepen van Duurzaamheid en Klimaat, Kris Swaegers (Groen-Gangmaker) van Boechout.

“Je kan heel eenvoudig meewerken aan het klimaat, gewoon door minder te doen, minder te maaien en alles te laten groeien. In hoe meer tuinen dit kan, hoe makkelijker het is voor de vlinders en bijtjes om van de ene naar de andere tuin te vliegen voor nectar en bestuiving van de natuur. Het komt de biodiversiteit alleen maar ten goede.”

Schepen van Leefbaarheid Tom Tachelet (Durf!) van Wijnegem, treedt dit volledig bij. “Wijnegem is een van de meest verdichte en verharde gemeente in Vlaanderen. Elke vierkante meter ontharding telt en moeten we optimaal benutten. De privétuinen spelen hierin een belangrijke rol”, meent hij. “De campagne Bye Bye Gazon is erg laagdrempelig en voor een kleine gemeente budgetvriendelijk. Het is niet evident om mensen in beweging te krijgen, maar herhaling helpt.”

Zeventien scholen

Dat meent ook schepen van Milieu en Klimaat Wouter Patho (N-VA) van Malle: “Wij zetten het werk van vorig jaar verder omdat we geloven dat gewoonten pas na langere tijd kunnen veranderen. We moeten af van het idee dat een kort gemaaide gazon synoniem is van mooi en goed. We blijven daarom mensen stimuleren om de natuur wat meer met rust te laten. Ook in onze tuin.”

“In het bijzonder roep ik onze lagere en secundaire scholen op om dit jaar deel te nemen aan Bye Bye Gazon. Vorig jaar waren enkele leerlingen van Maris Stella enthousiast over hun deelname, het resultaat en het bezoek van Dieter Coppens. Hopelijk maken ook andere scholen werk van de verruiging van hun speelplaats, park of tuin”, stelt Patho.

Dit jaar nemen al zeventien scholen deel. Tien ervan engageren zich meteen voor twee jaar. “In Brecht zetten 27 klassen zich in om een stukje natuur op school te verruigen”, weet Dees Kapetijn van de dienst Duurzaamheid in Brecht.

Bye Bye speelplaats

GBS De Sleutelbloem greep de aftrap van de nieuwe campagne aan om de vergroening van de school te lanceren. “We zetten hier graag onze schouders onder. Het leeft hier ook op school”, meent directrice Ann Van der Borght.

Alle 235 kleuters en leerlingen wachtten Dieter Coppens op. Onder luid gejuich wipte hij de eerste tegels van de speelplaats van de lagere school. “Voor wie doen we dat? Voor de bloemetjes en de bijtjes!”, maakt hij duidelijk. Samen met de leerlingen maakte hij zaadbommetjes. Deze katapulteerden ze in het nieuwe plantvak, dat de eerste stap naar ontharding symboliseert.

“Dit is een primeur”, bekent Coppens. Nu ben ik het wel gewend om te verbouwen, maar het is de eerste keer dat ik daarvoor zo enthousiast wordt aangemoedigd.” Zelf juicht hij het project ook toe: “De jeugd moet er zich van bewust zijn dat de natuur zo belangrijk is. Wetenschappers trekken aan de alarmbel: de natuur gaat in snel tempo achteruit. Stop met het wekelijks maaien van uw tuin en berm. Als elke Vlaming met een tuin één vierkante meter gras laat groeien en de gazon laat ‘leven’, verdubbelen we het natuurgebied in Vlaanderen”, benadrukt de ambassadeur.

Met die wijze woorden indachtig ondertekenden de schepenen van Brecht, Zoersel, Malle, Ranst, Schilde, Wijnegem en Zandhoven het #ByeByeGazon-charter.

Bermbordjes en prijzen

Inwoners die niet alleen hun tuin, maar ook hun berm laten verruigen voor een fleurige natuurboost, kunnen dat aangeven met bermbordjes. Bestel ze gratis online op de website van Bye Bye Gazon en haal ze op het gemeentehuis en bij bibliotheken. Wie deelneemt, maakt ook kans op een leuke prijs. Vul dan het aantal vierkante meters verruigde tuin in op de website van Bye Bye Gazon.

Lees ook: