Steden en gemeenten

Download PDF Campagne kit 2024

Bye Bye Gazon Campagne

#ByeByegazon, iets voor jouw stad of gemeente?

Met onze campagne inspireren we zoveel mogelijk burgers om in eigen tuin of berm het verschil te maken en de lokale biodiversiteit een boost te geven.

We bieden nu een kant-en-klare oplossing voor elke stad of gemeente om klimaatrobuustheid en biodiversiteit te promoten.

De voorbije jaren werkten we samen met Dieter Coppens de campagne #ByeByeGazon uit op maat van lokale overheden.

Download PDF Campagne kit 2024

De gemeentelijke en stedelijke campagne slaagt erin om burgers te inspireren om in hun eigen tuin en berm (met een minimale inspanning) de lokale biodiversiteit een boost te geven.

In pilootgemeente Zoersel, de woonplaats van Dieter Coppens, werd het vier jaar geleden een groot succes, heel wat mensen voelden zich aangesproken door de vrolijke en zeer laagdrempelige campagne. 1 jaar later deden ook de naburige gemeenten mee en intussen heeft de campagne deelnemers in elke provincie van Vlaanderen. Van een succes gesproken!

Elke stad of gemeente krijgt een eigen interactieve webpagina waarop, via een ludieke teller, het aantal niet gemaaide vierkante meters gazon of berm kan worden weergegeven. In de zomer van 2023 werden zo in het totaal meer dan 500 000 vierkante meters berm en gazon geregistreerd.

Ook de groendiensten van de lokale overheden worden aangespoord via presentaties en lerende netwerken om het maaibeheer op zoveel mogelijk daarvoor geschikte locaties optimaal aan te passen. In de openbare ruimte dient er zorgvuldig gewikt en gewogen te worden waar extensief maaibeheer kan worden toegepast en is het belangrijk dat het geheel er verzorgd uit blijft zien. Door het maaien van nette zorgstroken wordt deze balans bereikt, waardoor de omgeving aantrekkelijk en goed onderhouden blijft.

Wij helpen jou met deze zeer kant-en-klare campagne om als gemeente of stad de klimaatdoelstelling rond biodiversiteit te halen. De campagne kadert binnen het LEKP voor de werf vergroenen. Zij kan worden gebudgetteerd met 50% cofinanciering door de subsidies van het LEKP.

Quote: “Het zwaartepunt van de campagne ligt in de lente maar we mobiliseren burgers het jaar rond om anders aan de slag te gaan in hun tuinen. De campagne werd zo opgebouwd dat een lokale overheid moeiteloos de burgers, bedrijven, groendiensten en schoolkinderen bereiken kan. De ludieke filmpjes met Dieter Coppens spreken voor zich en er wordt gewerkt met een interactieve teller per stad of gemeente waarop elke vierkante meter ongemaaid gras in tuin of berm kan worden ingevoerd.”

Je leest het: de campagne bevat een uitgebreide communicatiekit, promomateriaal en digitale ondersteuning op maat door ons team.

Zin gekregen om volgend seizoen op een makkelijke manier aan de biodiversiteit te werken in jouw stad of gemeente én je inwoners mee te krijgen? Met #ByeByeGazon kan dat!

Download PDF Campagne kit 2024

Inspiratiefoto's openbare ruimtes